MS Excel

Excel intro

Beschrijving
Verspreid over een dag worden je de basismogelijkheden van het rekenblad MS Excel aangeleerd.
Je leert wat kolommen, rijen en cellen zijn en hoe die te bewerken. Tevens leer je gegevens invoeren en enkelvoudige berekeningen te maken. Na elk lesonderdeel worden er oefenmomenten voorzien. Op het einde van de dag kan je jezelf toetsen door het maken van de eindoefening.

Voorkennis
MS Windows

Tijdsduur
1 dag

Versies
2007, 2010, 2013

Leervorm
Klassikale opleiding

Excel vervolg

Beschrijving
Verspreid over een dag leer je de vervolgtechnieken van het rekenblad MS Excel kennen.
Je leert vervolg functies toepassen op berekeningen, werkt met subtotalen en bekijkt geavanceerde filtering. Tevens leer je draaitabellen maken en de gegevens visualiseren met draaigrafieken. Leer tal van mogelijkheden kennen, zodat je weet in welk onderdeel je je later wenst te verdiepen via specifieke workshops.

Voorkennis
Basiskennis MS Excel

Tijdsduur
1 dag

Versie
2007,2010, 2013

Leervorm
Workshop

Excel: Formules en functies intro

Beschrijving
De kracht van MS Excel vind je terug in zijn rekenmogelijkheden. Wens je jouw rekenopdrachten te automatiseren dan is de module “ Formules en Functies” zeker iets voor jou.

Voorkennis
Basiskennis MS Excel

Tijdsduur
½ dag

Versie
2007,2010, 2013

Leervorm
Workshop

Excel: Functies vervolg

Beschrijving
Wens je je te verdiepen in gevorderde functies zoals, logische, datum en tijd, statistische en tekstfuncties? Dan is deze module zeker een “must” voor jou.

Voorkennis
Basis functies in Excel

Tijdsduur
½ dag

Versie
2007,2010, 2013

Leervorm
Workshop

Excel: Opmaak en beveiliging

Beschrijving
Wens je jouw spreadsheet vakkundig op te maken en te beveiligen voor distributie?
Wil je voorkomen dat andere gebruikers per ongeluk of opzettelijk belangrijke gegevens wijzigen, verplaatsen of verwijderen in een werkblad of werkmap? Leer hoe je bepaalde onderdelen van het werkblad of werkmappen met of zonder wachtwoord kunt beveiligen en opheffen.

Voorkennis
Basiskennis MS Excel

Tijdsduur
½ dag

Versie
2007,2010, 2013

Leervorm
Workshop

Excel: Filters en subtotalen, validatie

Beschrijving
Wil je MS Excel ook gebruiken om gegevens te filteren, subtotalen op te maken of gegevens te valideren?
In de module “Filters en Subtotalen, Validatie” leer je alle mogelijkheden kennen.

Voorkennis
Basiskennis MS Excel

Tijdsduur
½ dag

Versie
2007,2010, 2013

Leervorm
Workshop

Excel: Draaitabellen en draaigrafieken

Beschrijving
MS Excel biedt tal van mogelijkheden om kleinere en grotere gegevenstabellen te analyseren. Je maakt kennis met de krachtige mogelijkheden dat het pakket biedt om uit een omvangrijke gegevenstabel heel snel de gegevens te filteren die je nodig hebt. Deze gegevens kunnen dan ingevoerd worden in het rapport dat je aan het vervolledigen bent.

Voorkennis
Basiskennis MS Excel

Tijdsduur
½ dag

Versie
2007,2010, 2013

Leervorm
Workshop

Excel: Macro’s en formulieren

Beschrijving
Wens je eigen formulieren te ontwerpen of bepaalde handelingen te automatiseren? Dan kan je terecht in onze workshop “Macro’s en Formulieren”.

Voorkennis
Kennis van formule en functies basis

Tijdsduur
½ dag

Versie
2007,2010, 2013

Leervorm
Workshop

Excel: Grafieken en scenariobeheer

Beschrijving
In deze workshop leer je basis grafieken ontwerpen, grafieken verplaatsen, verschillende grafiektypes toepassen, … Tevens leer je werken met scenariobeheer. Een scenario is een set van waarden die gezamenlijk de uitkomst van een werkbladmodel bepalen of voorspellen. Hoe dit alles in zijn werk gaat kom je te weten in deze workshop.

Voorkennis
Basiskennis MS Excel

Tijdsduur
½ dag

Versie
2007,2010, 2013

Leervorm
Workshop

Excel: Practicum

Beschrijving
Practicums zijn oefenmomenten onder leiding van een Nikos docent.
Deelnemers kunnen zelf kiezen of ze gebruik maken van de Nikos oefeningenbundel of ze wensen te werken met eigen bestanden.
De docent begeleidt de deelnemer in het oplossen van zijn oefeningen uit de oefeningenbundel of ondersteunt de medewerker om tot een oplossing te komen voor zijn/haar probleem in eigen bestanden.

Een practicum kan programma overschrijdend aangeboden worden. Bv.: In een practicum kunnen zo wel vragen gesteld worden over MS Outlook, MS PowerPoint, MS Word, MS Excel en MS Access.

Voorkennis
Basiskennis MS Office

Tijdsduur
½ dag

Versie
2007,2010, 2013

Leervorm
Practicum