E-learning content

Onze expertise ligt in de ontwikkeling van nieuwe, uitbreiden en of aanpassen van bestaande e-learning content.

Van concept tot realisatie
Nikos heeft experts op gebied van:
• Opstellen en uittekenen van het concept
• Uittekenen van een grafische design
• Ontwikkeling en of implementeren van multi-media: video, geluid.
• Ontwikkelen en of implementeren van e-content en e-games in JavaScript.
• Schrijven van teksten en eindredactie
• Vertalen van e-content
• Uploaden van SCORM compliant content naar leerportalen.
• Aanbieden van een Cloud hosted leerportaal

Methodiek
In het algemeen vermijdt Nikos een sequentiële aanpak (onder andere door middel van de SAM methodologie) en wordt er gewerkt met korte iteraties. Door de interactieve aanpak wordt er in eerste plaats naar gestreefd om problemen en risico’s zo vroeg mogelijk op te sporen en de ontwikkeling desgewenst bij te sturen.

SAM
Nikos ontwikkelt e-learning content via agile management (“flexibel beheer”) met behulp van SAM. Deze methodologie specifiek toegepast in een ontwikkelingstraject ziet er als volgt uit:
• Een Nikos sprint beloopt 2 weken.
• Het toekennen van story points gebeurt door middel van “Planning poker” en is gebaseerd op de rij van Fibonacci.
• Voor het beheer van de backlog en het plannen van sprints wordt gebruik gemaakt van Atlassian Jira en Atlassian Jira Agile.

De verschillende fases in het project
• Voorbereidingsfase
Dit is de eerste fase in het SAM model waarin een kickoff meeting wordt gehouden met alle teamleden van het project. Het doel is het verzamelen van basisinformatie over de gewenste leerresultaten.

• Iteratieve designfase:
De tweede fase waarbij een design wordt uitgetekend, prototype ontwikkeld dat via korte iteraties wordt geëvalueerd door het projectteam en de klant.

• Iteratieve ontwikkelingsfase
De derde fase dat bestaat uit evaluatie, ontwikkeling en implementatie. Voor de ontwikkeling van elke deelcomponent worden voorgaande stappen herhaald.

Voordelen van het SAM model
• Helpt bij het onderzoeken van alternatieven in de beginfase
• Helpt bij het tijdig opleveren van projecten met de gewenste kwaliteit.
• Grotere betrokkenheid van de klant door een goede communicatie op korte tijdstippen.
• Vermijden van het herwerken van grote onderdelen door de vele evaluatiemomenten.
• Motiverend doordat het team samen met de klant een goed zicht heeft op de vooruitgang van het project.

Authoring tools
Adobe Captivate en Articulate

Uitgevoerde projecten
• E-learning content over het proces van functioneren en evalueren bij de Provincie Antwerpen.
• E-learning content over het proces van documentbeheer bij de Provincie Antwerpen.
• E-learning content over de werking van het inschrijvingssysteem bij TUCRAIL.
• Ondersteuning bij het aanmaken demo’s en oefeningenbundels over techniektrainingen bij Maseos.
• Aanmaken van step by step procedures voor Microsoft Office.