Software ontwikkeling

Onze expertise ligt in de ontwikkeling van nieuwe, uitbreiden en of aanpassen van zowel desktop- als webtoepassingen via Nikos infrastructuur of rechtstreeks bij de klant.

Van concept tot realisatie
In het algemeen vermijdt Nikos een sequentiële aanpak (onder andere door middel van de Scrum methodologie) en wordt er gewerkt met korte iteraties. Door de interactieve aanpak wordt er in eerste plaats naar gestreefd om problemen en risico’s zo vroeg mogelijk op te sporen en de ontwikkeling desgewenst bij te sturen.

Scrum
Nikos ontwikkelt software via agile management (“flexibel beheer”) met behulp van Scrum. Deze methodologie specifiek toegepast in een ontwikkelingstraject ziet er als volgt uit:
• Een Nikos sprint beloopt 2 weken.
• Het toekennen van story points gebeurt door middel van “Planning poker” en is gebaseerd op de rij van Fibonacci.
• Voor het beheer van de backlog en het plannen van sprints wordt gebruik gemaakt van Atlassian Jira en Atlassian Jira Agile.

Ontwikkelingsomgeving
Als Version Control System (VCS) wordt gebruik gemaakt van GITHUB. Jenkins zorgt vervolgens voor het uitvoeren van de unittesten, de integratie testen en de automatische deployments.
Sonar tenslotte bewaakt de kwaliteit van de code door het uitvoeren van extra controles en het bundelen van alle resultaten in een dashboard.
Automatische deployments worden uitgevoerd naar een development omgeving waarbij een eerste technische testing kan uitgevoerd worden.
Via scripting wordt de code verder gedeployed naar een user acceptance omgeving waarbij onze functionele medewerkers manuele testen uitvoeren.
De volgende stap in het proces is het ter beschikking stellen van de programmatuur aan de klant op een pre-productie omgeving. De klant kan hier het resultaat van de programmatuur valideren.
Bij validatie zal de programmatuur gedeployed worden naar de productie omgeving.

Indien gewenst kan Nikos de ontwikkelde applicatie in de Cloud hosten. Hiervoor werken we samen met volgende partners:

    • Hobbit: datacenter infrastructuur.
    • VKiss: infrastructuur, virtualisatie en Citrix.
    • Timehole: networking, loadbalancing en security.

De verschillende fases in het project
• Bepalen en detecteren van de behoeften in overleg met de klant.
• Opstellen van een architectuur document.
• Opstellen van het technisch en functioneel ontwerp.
• Ontwikkelen van unittest en integratietest.
• Programmeren in sprints van 2 weken.
• Schrijven van technische documentatie.
• Uitvoeren van unit test, integratietests en deployment via Jenkins naar development omgeving.
• Monkey testing via de user acceptance omgeving.
• Programmatuur aanleveren aan de klant op een pre-productie omgeving.
• Programmatuur pushen naar de productie omgeving.
• Schrijven van eindgebruikers documentatie.
• Traditionele opleidingen organiseren en of e-learning ontwikkelen en ter beschikking stellen via een leerportaal.

Talen
• .NET, C#, Java, C++, Objective C, PHP, Ruby on Rails, Javascript, VBA.

Databases
• MS SQL, DB2, Oracle, MongoDB en CouchDB.

Uitgevoerde projecten
• Bridgestone: stand alone applicatie voor ingeven en verwerken van onderzoeksresultaten.
• Doosan: kwaliteitssysteem voor het automatiseren van kwaliteitsprocessen.
• OTC: applicatie voor voorraadbeheer tot orderverwerkingen en facturatie.
• Renault: kwaliteitssysteem voor opvolging van concessiehouders.
• Provincie Antwerpen: applicatie voor het behandelen en afhandelen van subsidies.
• TUCRAIL: inschrijvingssysteem voor de organisatie van opleidingen.
• E4Progress: e-platform voor het aanbieden van e-content.